Mấy nay toàn 3,4h sáng ngồi coi lại những clip hồi còn trẻ .. khoảnh khắc vui nhất vẫn là thời điểm làm văn phòng, lễ lộc này nọ, cuối năm tiệc tùng, rồi team building lâu lâu sinh nhật ai trong team lại tiệc tùng .. haizz .. rồi nhìn lại giờ thấy chán thiệt .. chẳng đâu vào đâu .. ngày nào nó cũng y như ngày nào