Em biết không Ốc Bu, a từ bỏ tất cả, từ bỏ công danh sự nghiệp .. từ bỏ hết, chỉ để ra Sài Gòn sống 1 cuộc sống cơm ko có ăn áo ko có mặc .. mục đích chỉ hy vọng "tình cờ" gặp được e ngoài đường thôi đó .. 1f622

Anh về quê 3 năm, trong 3 năm đó e có liên lạc với a 1 lần .. rồi e lại mất tích .. e cứ suốt ngày liên lạc rồi mất tích. Hy vọng lớn nhất của a bây giờ là ... e li dị và chợt nhớ tới a .. a vẫn chờ e, mới có 10 năm thôi .. 1f622