chán ghê, đang tính đi Sài Gòn ở lại mà tiền bạc kiểu này chán đời thiệt, cho thuê nhà 2 bên, 1 bên đóng đúng thời điểm, còn 1 bên ko có tiền, đóng lắc nhắc ... lúc có lúc không, làm ko có tiền sài đi mượn nợ riết nợ từa lưa hột dưa .. giờ sắp đi lại Sài Gòn rồi mà zday khó chịu thiệt, nhiều khi bạn bè kêu thông cảm cho nó đi, nhưng rồi ai thông cảm cho mình, tính nói mấy lần mà giờ chẳng biết nói sao.. chán, gặp đủ trò trên đời