haizz chán thiệt chứ, kế hoạch ra Sài Gòn ở lại bị gián đoạn, hứa hẹn cho cố vô, giờ với mức lương 11tr / tháng thì làm sao giám thuê cái phòng trọ 3tr5 ở được, thêm tiền điện nước net nữa tháng phải trên 4tr .. gặp trung giờ đời sống ngoài đó cao khiếp hơn xưa nhiều .. tìm đứa ở ghép thì lại khó chịu, tính mình rất ý thức nên hầu như chẳng ở chung được với ai, ở 1 mình thì nặng quá.. chán đời thiệt