Mất phương hướng, thiệt chứ giờ ra SG cũng chẳng biết làm cái công việc gì, dành cả thanh xuân để theo đuổi ngành lập trình, giờ hết thời thì cũng chẳng biết làm mô tê gì. Không lẻ ra đó rồi sống dựa vào tiền cho thuê nhà sao, số tiền đó ở BMT thì sống nỗi chứ ra Sài Gòn sao mà sống .. đang có một cuộc sống chán không chịu được, ngày nào cũng suy nghỉ tới suy nghỉ lui.

Giờ vốn liếng cũng không có, mục đích cũng không có .. giờ kêu ra đó làm .. chắc đi bốc vác chứ làm gì giờ, tự nhiên những lúc này nhớ tới thời làm ra tiền ăn chơi phí phạm ghê không biết, giờ hết tiền chẳng còn ai nhớ tới .. .đúng cái cảm giác từ voi rớt xuống chó khó chịu thiệt.