Tui muốn đi Sài Gòn ở lại trời ơi .. mà không có tiền 1f62d ... giờ phòng trọ nó mắc kinh khủng, phòng nhìn thấy ghớm đã 3tr rồi .. chưa kể đặt cọc 2 tháng, đóng trước 1 tháng thì tiền đâu mà đi 1f630 ... về đây suốt ngày nhậu nhẹt rồi đủ thứ chán nãn xảy ra .. chán không chịu được.