Còn vài tiếng nữa là thằng em nó đi thi hành án rồi ... buồn ghê, quý nó lắm .. rồi chuẩn bị cuối tháng 3 thêm 1 đứa đi thi hành án nữa .. thôi 2 đứa cố gắng cải tạo tốt rồi về nhé .. thương 2 đứa mà già rồi nói chuyện sến sến nghe kì quá .. 1 tấm hình 2 đứa đi còn 2 đứa .. mong ngày về chụp lại 1 tấm đúng 4 đứa rồi ôn lại kỉ niệm .. 1f970