Ngoại giờ lớn tuổi rồi, hơi lẩn ... quên cái này quên cái kia suốt, hôm bác mất cả dòng họ đều không cho ngoại biết sợ shock ... thấy bác nằm trên giường liên móc túi cho mấy chục ngàn để zday đi ăn, xong rồi còn hỏi mọi người .. "ủa sao thằng Việt nó cứ nằm hoài zday" .. mọi người mới kêu là .. đang ngủ, 1 lúc sau rút ống thở ra thì mới hỏi .. "sao rút cái ống đó ra rồi, nó bị nặng lắm hã" .. mọi người kêu không phải, rút ra để vệ sinh .. rồi lật đật chở bà ngoại về, đúng là tâm tư người mẹ, chở về nhà cứ đòi đi chùa thắp nhang miết .. con mất mà mẹ không hề hay biết dù đứng trước xác con .. híc .. tội thương ngoại.