cải tạo tốt rồi về nhé em trai .. thương mày lắm đó

HÌNH ẢNH NGẪU NHIÊN KHÁC

LỜI BÌNH