Bây giờ chỉ còn vài tháng nữa quyết định thật kỉ để ra Sài Gòn ở lại, thật ra nếu không trụ nỗi ngoài đó về rồi để dành tiền đi tiếp cũng chẳng sao .. nhưng mà như zday thì cuộc sống nó không ổn định. Vy vọng với những ý tưởng và cái định hướng mà thằng bạn nó gợi ý có thể giúp mình có thêm đồng ra đồng vô để trụ thoải mái ở cái đất Sài Gòn đắc đỏ này. haizz