Nhiều khi chắc anh không thể nào yêu thêm người khác ngoài em quá Bu .. mặc dù khoản thời gian gần đây a cũng quý một người, nhưng đêm về khi ngủ người a nhớ lại là em.