cuộc nói chuyện cuối cùng trước khi bị chặn ... haizz .. khổ .. con gái thật là khó hiểu, ko tài nào hiểu nỗi, alo cho mình hỏi mình hay vô facebook coi có lưu hình lại ko, bị mất hình nên cần tìm lại, đến lúc mình ngồi lưu lại từng hình 1 thì lại kêu sợ và chặn luôn .... 1f62d