chẳng hiểu sao .. khi nào mà buồn buồn là lôi bia ra ngồi nhậu, ban đầu thì không sao, uống tầm 1 lúc là mở hình em ra coi .. coi từng tấm rồi lại ngồi suy nghỉ ..kiểu như quyết tâm chờ .. chờ 1 ngày em sẽ về bên anh ...