chán thiệt, nhiều khi anh muốn quên hẳn e luôn đó Bu, ko hiểu sao cứ cái gì liên quan tới em a lại sực nhớ tới em, năm xưa vì em mà a phải tự hủy hoại bản thân của anh để trí nhớ nó nhãm bớt, nhưng kết cục, trí nhớ giảm thiệt .. a hoàn toàn kém trí nhớ, nhưng toàn bộ gì về em a lại nhớ càng rỏ hơn ..biết viết cái này sao ko .. a có đăng status trên facebook nhưng khi a đọc xong a lại thấy sai chính tả, a mới sửa lại status nên mới buộc miệng nói "má đã bị chỉnh hoài sao cứ bị sai hoài" .. xong tự nhiên nhớ tới em .. người thường xuyên chỉnh lỗi chính tả cho anh ... híc .. nhớ em