một trong những lý do khiến mình thức khuya ko dám ngủ đó là suy nghỉ, cứ nhắm mắt lại là suy nghỉ đủ thứ chuyện, đa phần là nghỉ về Ốc Bu, mà toàn suy nghỉ theo chiều hướng bi quan .. nên thường đợi cho đến lúc không tài nào mở mắt nỗi nữa thì mới dám lên giường ngủ, vì lúc đó nằm xuống là ngủ luôn, không phải suy nghỉ đủ thứ chuyện nữa .. sức khỏe giờ yếu quá, bệnh tật đầy người