Ngồi mấy tiếng đồng hồ lên mạng để tìm việc gì đó làm có thêm thu nhập mà không tìm ra được việc gì chán thiệt, tâm nguyện trở về Sài Gòn sống coi bộ khó .. chán ghê.