Nhiều khi mệt mỏi, muốn buông xui hết tất cả mọi thứ .. chán nãn .. giờ chỉ muốn tìm 1 cái phòng trọ nho nhỏ thuê, ở đạm bạc, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo ... chẳng muốn bọn chen ngoài xã hội nữa .. mệt rồi