Mỗi lần coi phim mà dính tới mấy cái vụ môn đăng hộ đối là ức thiệt, nhớ chuyện xưa liền ... cũng môn đăng hộ đối rồi chẳng đi đâu .. em nhớ hồi xưa e kể a e và chồng e hiện tại là do gia đình mai mối không .. 2 chị em muốn quen ai thì quen nhưng cưới ai là do cha mẹ mai mối .. nghe mà sầu não lòng