Ngồi buồn check email tầm bậy coi có gì hồi xưa lôi ra đọc cho đỡ buồn .. tình cờ thấy được cái này.

Nhanh ghê, nhớ hồi đo thuê dịch vụ giùm cho e với chị Diễm, a nhớ là chỉ thuê tận 10 năm lận, mà tiệm e hình như hoạt động 1 thời gian là nghỉ ... mới đó đã 9 năm trôi qua rồi, nhanh thiệt, nhớ em quá 1f605